Kredyty dla firm

Banki udzielają kredytów nie tylko klientom indywidualnym, ale również firmom. Wśród kredytów dla firm są kredyty inwestycyjne. Dzięki kredytowi inwestycyjnemu, każdy przedsiębiorca może zmodernizować lub rozbudować swoje przedsiębiorstwo. Kredyt inwestycyjny może być zaciągnięty na okres nawet do 15 lat. Przy udzielaniu kredytu inwestycyjnego banki wymagają wniesienia własnego wkładu. Wysokość tego wkładu musi wynosić minimum 20% zamierzonej inwestycji. Kredyt inwestycyjny może być udzielony przez bank nie tylko w polskich złotówkach, ale także w walucie obcej. Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na budowę lub zakup nieruchomości, typu nowe hale produkcyjne,czy magazyny. Kredyt inwestycyjny można również przeznaczyć na zakup nieruchomości komercyjnej. Z jego pomocą można także sfinansować zakup samochodów osobowych lub dostawczych. Aby otrzymać kredyt inwestycyjny firma musi przedstawić w banku szereg dokumentów. Wśród tych dokumentów muszą znaleźć się decyzje o nadaniu numerów REGON oraz NIP oraz aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego. Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest między innymi weksel in blanco. Kredyt inwestycyjny może być także zabezpieczony poprzez ustanowienie hipoteki na firmowych nieruchomościach lub poprzez zablokowanie firmowych rachunków bankowych firmy.

W jakiej walucie

Kredyt hipoteczny możemy zaciągną zarówno w polskich złotych, jak i we frankach szwajcarskich, czy w euro. Kredyty hipoteczne zaciągane w obcej walucie są w chwili obecnej nieco mniej dostępne niż jeszcze kilka lat temu. Nie oznacza to jednak, że są one w tej chwili całkowicie niedostępne dla klientów polskich banków. Kredyty hipoteczne zaciągane w euro lub we frankach szwajcarskich nadal są bardzo atrakcyjnymi kredytami. Za najtańszy kredyt hipoteczny w chwili obecnej uważany jest kredyt zaciągnięty w euro. Kredyt hipoteczny zaciągnięty w obcej walucie jest jednak kredytem obarczonym ryzykiem kursowym. Oznacza to, że kredyt walutowy może nagle stać się kredytem znacznie tańszym niż w chwili, kiedy go zaciągaliśmy. Ale ryzyko kursowe oznacza również, że kredyt ten może nagle zdrożeć. Wzrost kursu franka szwajcarskiego czy euro może sprawić, że spłacane przez nas raty zaciągniętego w nich kredytu wzrosną o kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset złotych miesięcznie. Po kryzysie finansowym kredyty hipoteczne w obcej walucie są mniej dostępne. Niektóre obecne na polskim rynku banki wycofały się nawet całkowicie z udzielania kredytów hipotecznych w obcej walucie. W chwili obecnej kredyt hipoteczny w walucie obcej możemy zaciągnąć jedynie w 11 bankach. 6 z nich wymaga posiadania wkładu własnego.

Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu

Wśród rodzajów kredytów bankowych znajdują się kredyty hipoteczne. Do uzyskania kredytu hipotecznego nie wystarczy jedynie złożenie w banku stosownego wniosku. Do jego uzyskania potrzebnych jest szereg przeróżnych dokumentów. Do wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego konieczne jest dołączenie dwóch dokumentów tożsamości. Pierwszym z tych dokumentów jest oczywiście dowód osobisty. Drugim dokumentem może być paszport, prawo jazdy lub legitymacja rencisty czy legitymacja emeryta. Do wniosku o kredyt hipoteczny należy dołączyć również zaświadczenie o osiąganych dochodach. Osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę przedstawiają zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach. Kwota dochodów musi być podana netto. Najczęściej banki wymagają przedstawienia zaświadczenia o dochodach z ostatnich 3, czasem nawet z 6 miesięcy. Zaświadczenie takie wystawia oczywiście nasz zakład pracy. Przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny bank zażąda od nas także wyciągów bankowych z naszego konta. Takie wyciągi będą dla banku potwierdzeniem, że na nasze konto faktycznie wpływa określony, co miesięczny dochód. W przypadku posiadania kart kredytowych, także będziemy zmuszeni do przedstawienia ich wyciągów. Wyciągi te będą musiały pochodzić z 3 lub z 6 miesięcy. Dalsze dokumenty wymagane przez bank zależne są od tego, czy nieruchomość kupujemy na rynku wtórnym czy pierwotnym.

O kredycie gotówkowym

Wśród udzielanych przez banki kredytów najwięcej klientów zaciąga kredyty gotówkowe. Udzielając kredytu gotówkowego na niewielką kwotę, bank najczęściej nie wymaga od swoich klientów żadnych zabezpieczeń. W przypadku jednak większych kwot zabezpieczenie kredytu może już być konieczne. W zależności od historii kredytowej i sumy kredytu bank może zastosować różne formy zabezpieczenia. Najbardziej popularną w ostatnich latach formą zabezpieczenia kredytu gotówkowego jest jego ubezpieczenie. Kredyt gotówkowy może zostać także zabezpieczony poprzez weksel in blanco. Na wekslu in blanco znajduje się tylko podpis osoby, która go wystawiła. Nie ma nim kwoty, ani daty jego realizacji. Zabezpieczeniem kredytu gotówkowego może być również weksel wystawcy. W odróżnieniu od wekslu in blanco na wekslu tym widnieje zarówno suma, jak i termin jego wystawcy. W przypadku kłopotów ze spłatą zaciągniętego kredytu poprzez podpisanie wekslu wystawcy bank ma możliwość dochodzić swoich roszczeń na mocy postępowania cywilno-prawnego. Zabezpieczeniem kredytu może być również weksel trasowany. Weksel ten podpisuje nie tylko jego wystawca, ale również żyrant, który także bierze na siebie obowiązek spłaty kredytu. Obowiązek spłaty kredytu przechodzi na żyranta w chwili, kiedy kredytobiorca przestaje spłacać kredyt.

Szybki kredyt gotówkowy

Rodzajem kredytu gotówkowego jest tak zwany szybki kredyt gotówkowy. Szybki kredyt gotówkowy jest w zasadzie takim samym produktem bankowym, jak kredyt gotówkowy. Różnica pomiędzy tymi kredytami polega na szybkości załatwianych przed udzieleniem kredytu formalności. W celu otrzymania szybkiego kredytu gotówkowego wystarczy pojawić się w siedzibie banku z zaświadczeniem o wysokości dochodów oraz z dowodem osobistym. O szybki kredyt gotówkowy mogą ubiegać się także pobierający stypendium studenci. Formalności związane z przyznaniem nam przez bank szybkiego kredytu załatwimy w przeciągu 15 minut. Jak w przypadku innych rodzajów kredytów, także w przypadku szybkiego kredytu gotówkowego ubiegająca się o niego osoba musi być pełnoletnia. Szybki kredyt gotówkowy jest udzielany zazwyczaj na krótki czas. Jest to zazwyczaj kredyt o niższym oprocentowaniu. Szybki kredyt gotówkowy warto zaciągnąć w banku, w którym posiadamy konto osobiste ROR. Taka osoba może liczyć na jeszcze lepsze warunki niż zazwyczaj. Możliwe staje się uzyskanie przez taką osobę szybkiego kredytu, który będzie jeszcze niżej oprocentowany. Szybki kredyt gotówkowy jest najczęściej udzielany na okres od jednego roku do dwóch lat. Osoby, które ubiegają się o szybki kredyt gotówkowy są bardzo rzadko sprawdzane przez bank w Biurze Informacji Kredytowej.

Kilka rodzajów kredytów

Do udzielanych przez bank kredytów należą kredyty gotówkowe, hipoteczne, samochodowe. W banku możemy liczyć również na otrzymanie kredytu konsolidacyjnego czy kredytu refinansowego. Do najbardziej popularnych kredytów udzielanych przez banki należą kredyty gotówkowe. Kredyty gotówkowe udzielane są przez wszystkie banki, które działają na terenie naszego kraju. Pieniądze z kredytu gotówkowego możemy wydać na dowolny cel. Zaletą kredytów gotówkowych jest również niższe oprocentowanie niż ma to miejsce w przypadku kredytu, który zaciągamy na karcie kredytowej. O kredyt gotówkowy mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które na stałe zamieszkują na terenie naszego kraju. Osoby ubiegające się o kredyt gotówkowy muszą także posiadać zdolność do wykonywania czynności prawnych. Ten zapis automatycznie wyklucza więc z grona osób ubiegających się o kredyt osoby, które nie osiągnęły jeszcze 18 lat. Osoba ubiegająca się o kredyt gotówkowy musi udokumentować także swoje dochody. Przed udzieleniem kredytu bank sprawdzi naszą zdolność kredytową. Osoby zatrudnione na umowę o pracę przedstawiają w banku zaświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów, osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą dostarczyć dokumenty z Urzędu Skarbowego. Bank może także sprawdzić naszą wierzytelność w Biurze Informacji Kredytowej.

Różne rodzaje kredytów

Kredyt to pojęcie niezwykle szerokie. Zawiera w sobie najróżniejsze rodzaje kredytów, które mają w swojej ofercie działające na terenie Polski banki. Niektóre z tych kredytów zaciągane są częściej, inne rzadziej. Do tych, które zaciągamy najczęściej zalicza się kredyty na samochód, kredyty gotówkowe oraz kredyty hipoteczne. Kredyty hipoteczne to kredyty, które zawsze opiewają na najwyższe sumy. Z całą pewnością więc bardzo ostrożnie rozważyć decyzję o jego podjęciu. Jest to bowiem zobowiązanie finansowe na naprawdę długie lata. Kredyty hipoteczne mogą być zaciągnięte w obcej walucie. Aby jednak takie rozwiązanie było możliwe musimy mieć naprawdę bardzo wysokie dochody. Kredyt samochodowy to kredyt, który udzielany jest na ściśle określony cel jakim jest kupno samochodu. Zazwyczaj kredyty tego rodzaju zaciągają te osoby, które zdecydowały się na kupno samochodu nowego pochodzącego prosto z salonu. Nie oznacza to jednak, że nie można uzyskać w banku kredytu samochodowego na zakup auta używanego, które znaleźliśmy sobie w ogłoszeniu. Decydując się na taki rodzaj kredytu samochodowego warto jednak pamiętać, że wraz z liczbą lat samochodu wzrasta oprocentowanie kredytu. Kredyt gotówkowy to kredyt, który nie jest udzielany na określony cel. możemy go zaciągnąć na przykład wtedy, kiedy chcemy pojechać na wakacje.

Sprawdzanie klienta w BIK

BIK to Biuro Informacji Kredytowej. Jest to instytucja, która współpracuje z bankami. Instytucja ta zajmuje się przetwarzaniem wszystkich informacji, które dotyczą kredytobiorców. Zajmuje się więc ona zarówno informacjami pozytywnymi, czyli tymi, które związane są z kredytami, które kredytobiorcy spłacają w sposób terminowy, jak i informacjami negatywnymi, czyli tymi, które związane są ze spłacaniem kredytów ze znacznym opóźnieniem. Wiele banków zanim podejmą decyzję o przyznaniu kredytu sprawdza osobę zainteresowaną kredytem właśnie w Biurze Informacji Kredytowej. Sprawdzenie klienta w Biurze Informacji Kredytowej jest bardzo przydatne dla banku na etapie oceniania zdolności kredytowej. Jeżeli w rejestrze BIK figurujemy jako osoby, które nie spłacają kolejnych rat w terminie z pewnością nie powinniśmy liczyć na to, że bank zdecyduje się nam kredyt przyznać. Warto jednak pamiętać, że w rejestrze Biura Informacji Kredytowej nie ma informacji dotyczących tego, czy terminowo opłacamy wszystkie rachunki takie jak na przykład rachunki telefoniczne. Nie oznacza to jednak, że banki nie mogą takich informacji pozyskać. Biuro Informacji Gospodarczej, czyli BIG zajmuje się bowiem zbieraniem właśnie tego rodzaju informacji. Dane te znajdują się w BIG dzięki przedsiębiorstwom, w których dana osoba jest zadłużona.

Przerwa w spłacie kredytu

Kiedy zaciągnęliśmy kredyt a z jakiegoś powodu pojawiają się trudności z jego spłatą lub czeka nas duży wydatek związany z jakimiś innymi wydarzeniami warto rozważyć skorzystanie z tak zwanych wakacji kredytowych. Nie w każdym wypadku jednak wakacje kredytowe są możliwe. Aby w ogóle bank mógł rozważać taką ewentualność musiała ona zostać zawarta w umowie, którą bank z nami podpisał. Jeżeli w umowie nie ma zapisu o wakacjach kredytowych niestety nie będziemy mogli z takiej opcji skorzystać. Jeżeli jednak zapis taki się znalazł możemy ubiegać się o wakacje kredytowe, które mogą trwać nawet trzy miesiące. Jeżeli zaciągnęliśmy kredyt gotówkowy to z takiej możliwości możemy skorzystać raz w całym okresie kredytowania. Jeżeli natomiast mamy kredyt hipoteczny to na ogół z możliwości takiej można skorzystać kilka razy. Trzeba jednak pamiętać, że zazwyczaj zachowany musi być okres pewnego odstępu. Często banki ustalają go na kilka lat. Trzeba jednak pamiętać, że warunkiem przyznania nam wakacji kredytowych jest terminowe spłacanie wszystkich poprzednich rat. Jeżeli chociaż raz zdarzyło nam się spóźnienie bank z pewnością nie zdecyduje się na przyznanie nam wakacji kredytowych. Jeżeli w umowie nie znalazł się zapis o wakacjach kredytowych możemy skorzystać z tak zwanej karencji kapitału. Również jest to korzystne rozwiązanie.

Sprawdzenie umowy kredytowej

Kredyt hipoteczny wiąże się zazwyczaj z bardzo wysokim zobowiązaniem finansowym. Są to bowiem kredyty zaciągane na naprawdę wysokie sumy. Aby więc uniknąć przykrych sytuacji warto dokładnie sprawdzić wzór umowy kredytowej. Taki wzór bank musi nam udostępnić jeżeli staramy się w nim o kredyt. Musi on być zgodny z późniejszą umową, którą ewentualnie będziemy podpisywać. Z całą pewnością mamy kilka możliwości dokładnego sprawdzenia takiej umowy kredytowej. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z usług prawnika. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeżeli zdecydujemy się na wizytę w kancelarii prawniczej będziemy musieli za usługę zapłacić. Często nie są to również zbyt małe sumy. W wielu sądach prowadzone są jednak darmowe usługi prawnicze. Wystarczy przyjść w wyznaczonym czasie do dyżurującego prawnika i poradzić się w sprawie umowy kredytowej. Trzeba jednak pamiętać o tym aby taką umowę ze sobą zabrać. Możemy również skorzystać z usług doradców finansowych, którzy pomogą nam dokładnie przeanalizować umowę i wyjaśnią wszelkie wątpliwości, które się w nas zrodziły. W sprawie umowy kredytowej możemy również zgłosić się do Federacji Konsumentów. Wystarczy udać się do rzecznika konsumenta, który przejrzy przyniesioną przez nas umowę i sprawdzi, czy nie ma w niej żadnych kruczków prawnych czy luk, które mogłyby później zostać wykorzystane przez bank.

.